no-img
انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب

شبیه سازی حفاظت رله دیفرانسیل ترانسفورماتور در متلب با مقاله:متلب - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب


انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

شبیه سازی حفاظت رله دیفرانسیل ترانسفورماتور در متلب با مقاله:متلب
zip
آگوست 11, 2019
۲۹,۰۰۰ تومان
1 فروش

شبیه سازی حفاظت رله دیفرانسیل ترانسفورماتور در متلب با مقاله:متلب


شبیه سازی حفاظت رله دیفرانسیل ترانسفورماتور در متلب با مقاله:انجام پروژه متلب

انجام پروژه متلب: در یک سیستم حفاظت دیفرانسیل در حالت عادی جریان تفاضلی قابل توجهی وجود ندارد ولی در هنگام وقوع خطای داخلی جریان تفاضلی افزایش می یابد. لذا افزایش جریان تفاضلی می تواند بعنوان نشانه وقوع خطای داخلی استفاده شود اما از آنجایی که افزایش جریان تفاضلی توسط عواملی غیر از خطای داخلی نیز رخ می دهد لذا وجود جریان تفاضلی لزوما نشانه وقوع خطای داخلی نخواهدبود. پدیده هایی نظیر جریان هجومی ترانسفورماتور، اضافه تحریک، اشباع یکی از CT ها در اثر اتصال کوتاه خارجی و تغییر قابل توجه تپ ترانسفورماتور نیز باعث ایجاد جریان تفاضلی می گردند. لذا با مشاهده جریان تفاضلی بیشتر از یک مقدار آستانه رله دیفرانسیل باید وقوع عوامل اخیر را رد نماید و در چنین وضعیتی دستور عملکرد رله را صادر نماید. برای رد کردن وقوع این پدیده ها باید نشانه های مربوط به هر کدام از آنها در هنگام وقوع خطای داخلی وجود نداشته باشد، لذا با جستجو در جریان تفاضلی در صورت عدم وجود آن نشانه ها، وقوع پدیده مربوطه رد می گردد. در همه این روشها، یک سیگنال اندازه گیری شده یا محاسبه شده باید با یک مقدار آستانه مقایسه گردد اما دستیابی به یک مقدار آستانه قطعی جهت تنظیم الگوریتم میسر نیست. دلیل این عدم قطعیت کافی نبودن اطلاعات درباره مواردی همچون محل خطا، مقاومت خطا و شار پسماند هسته است. از طرف دیگر سیگنال هایی که جهت مقاصد حفاظتی اندازه گیری و محاسبه می شوند نیز معمولا دچار عدم دقت و عدم قطعیت هستند.

خروجی برنامه :

انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب

به این پست امتیاز دهید.
هر چقدر ما رو دوست دارید ستاره بدید!!!


ads

درباره نویسنده

mrk kiani 383 نوشته در انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید