no-img
انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب

بررسي اثر  برقگير هاي اکسيد فلز در ترانسفورماتورهاي ولتاژ - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب


انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
بررسي اثر  برقگير هاي اکسيد فلز در ترانسفورماتورهاي ولتاژ
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
zip
ژوئن 9, 2023
5 mb
۲۵,۰۰۰ تومان
0 فروش

بررسي اثر  برقگير هاي اکسيد فلز در ترانسفورماتورهاي ولتاژ


5/5 - (1 امتیاز)

بررسي اثر  برقگير هاي اکسيد فلز در محدود سازي رفتار فررورزونانسي آشوبگونه ترانسفورماتورهاي ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غير خطي:پایان نامه آماده

 

پایان نامه آماده ارایه : تشديد در سيستم قدرت ازپديده هايي به شمار مي رود که باعث ايجاد اضافه ولتاژ ها و جريانهاي هارمونيکي با دامنه بالا در سيستم قدرت مي گردد حضور منابع توليد هارمونيک در سيستم قدرت و توليد هارمونيک در سيستم موجبات ايجاد تشديد را در شبکه هاي توزيع و انتقال فراهم مي آورد  يکي از شرايط ايجاد هارمونيک در شبکه قدرت رفتار آشوبگونه در تجهيزات  مي باشد که باعث ايجاد  يک طيف پيوسته از هارمونيک ها در شبکه مي گردد حضور ترم هاي زوج و فرد هارمونيکي در رفتار آشوبگونه تجهيزات شرايط را براي ايجاد تشديد بهتر فراهم مي آورد .لذا در اين تحقيق در فصل اول بيان تئوري آشوب در سيستم هاي غير خطي مي باشد

در اين فصل در ابتدا  به تعريف آشوب و ديناميک هاي غير خطي پرداخته شده و در ادامه به بيان منطق هاي مختلفي که حاکم بر رفتار آشوبي سيستم هاي غير خطي مي باشند و همچنين معيار هاي شناخت اين گونه رفتار ها در سيستم غير خطي پرداخته شده است ودر پايان اين فصل نمونه هايي از سيستم هاي ديناميکي غير خطي پيوسته و گسسته براي نشان دادن اين رفتار ها شبيه سازي گرديده است  در فصل دوم به بيان رفتار آشوبگونه در مبدل هاي الکترونيک قدرت پرداخته شده است که در ابتدا روش هاي مدل سازي اين مبدل ها براي تحليل رفتار آنها بيان گرديده شده و در ادامه ايجاد رفتار آشوبي در چند نمونه ار مبدل هاي DC-DC و DC-AC

وايجاد رزونانس ناشي از مود هاي آشوبگونه اين مبدل ها در يک سيستم نمونه مورد ارزيابي قرار گرفته استدر فصل سوم نمونه هايي از رفتار هاي آشوبگونه در سيستم هاي نمونه قدرت مورد بررسي قرار داده شده و براي نمونه چند مورد شبيه سازي شد اين فصل با شبيه سازي هاي رفتار هاي آشوبي  در مدارات فرورزونانسي آغاز مي گردد و در ادامه  معادلات ديناميکي ماشين هاي سنکرون در اتصال با يکديگر ومعادلات ديناميکي سيستم کنترل ولتاژ ماشين سنکرون وصل به باس بينهايت ويک نمونه از  سيستم هايي که در آنها  پديده فروپاشي ولتاژ اتفاق مي افتد مورد تحليل و بررسي قرار گرفته شده اند و رفتار آشوبگونه اين سيستم ها شبيه سازي گرديده است و در فصل چهارم  بروز فرورزنانس در ترانسفورماتور بعنوان يکي از المانهاي قدرت و نحوه بوجود آمدن آشوب در اين المان مورد بررسي قرار گرفتيم و المانهاي ترانس را به صورتهاي مختلف اعم از هسته خطي و غير خطي شبيه سازي نموديم و در فصل پنجماثر برقگير اکسيد فلز را با در نظر گرفتن تلف هسته خطي و تلف هسته غير خطي مورد بررسي قرار گرفته و شبيه سازي شد .

و در پايان نمودار هاي بدست آمده نشان داده شد و مقايسه ي آن ديده مي شود در پايان اين فصل رويه هاي کنترل رفتار آشوبي در اين مبدل ها  بيان شده و يکي از اين روش ها براي مبدل هاي شبيه سازي شده به کار رفته است و نشان داده شده که به خوبي رفتار آشوبي و در نتيجه ايجاد هارمونيک ها در بردارنده مود هاي رزونانسي آشوبگونه را از بين مي برد .

پایان نامه آماده ارایه می باشد

پایان نامه آماده

 برچسب‌ها :
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 389 نوشته در انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید