فروش پروژه آماده متلب

بایگانی‌های کد آماده الگوریتم ژنتیک در متلب - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | پروژه آماده متلب | انجام پروژه های متلب

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

محصولات فروشی

300 views بار
شبیه سازی كنترل تطبيقي بر روی سیستم کروز در متلب

شبیه سازی كنترل تطبيقي بر روی سیستم کروز در متلب

شبیه سازی كنترل تطبيقي بر روی سیستم کروز در متلب:پروژه شبیه سازی رایگان متلبكنترل تطبيقيسيستمي است كه اطلاعات پيوسته‌اي در مورد وضعيت حالتهاي فعلي فرآيند و به منظور شناسايي فرآيند، توليد مي‌كند. سپس عملكرد سيستم فعلي با وضعيت مطلوب يا بهينه مقايسه شده و بر اساس آن تصميم‌گيري بمنظور تطبيق سيستم صورت مي‌گيرد. در نهايت بمنظور رسيدن به وضعيت مطلوب، تصحيح مناسب در سيستم اعمال مي‌شود. بنابراين سه عمل شناسايي، تصميم‌گيري و تصحيح در يك سيستم تطبيقي وجود خواهد داشت.يك سيستم كنترل تطبيقي از دو حلقه تشكيل مي‌شود :

1 views بار
شبیه سازی عملکرد رله دیستانس در خطای تک فاز روی خط انتقال

شبیه سازی عملکرد رله دیستانس در خطای تک فاز روی خط انتقال

شبیه سازی بررسی عملکرد رله دیستانس به هنگام ایجاد خطای تک فاز بر روی خط انتقال (پروژه درس حفاظت پیشرفته):انجام پروژه متلب

پروژه درس حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

چکيده: رله ديستانس همانطور که از نامش مشخص است بر اساس اندازه گيري فاصله رله تا نقطه خطا کار مي کند. به اين ترتيب که اگر طول خط اندازه گيري شده از مقدار تنظيم شده براي رله کمتر باشد رله عمل خواهد کرد. رله ديستانس بهترين رله براي حفاظت شبکه هاي انتقال انرژي مي باشد. زيرا فقط بوسيله چنين دستگاهي هر نوع اتصال در هر کجاي شبکه در کمترين مدت قطع مي شود و بهمين جهت براي حفاظت شبکه هاي فشار قوي و فشار متوسط از رله ديستانس استفاده مي شود.

3 views بار
پیش بینی خشکسالی و کمبود آب با انفیس

پیش بینی خشکسالی و کمبود آب با انفیس

پیش بینی مناطق خشکسالی و کمبود آب با روش انفیس anfis :انجام پروژه متلبانجام پروژه متلب:خشکسالی یک رویداد اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت شدت و وسعت منطقه تحت تاٌثیر و تسلط آن دارد که می تواند کوتاه یا شدید باشد . منشاء آن کمبود بارش می‌باشد که منجر به کاهش ذخیره ی آبی و زیان اقتصادی می شود. موفقیت در کاهش خشکسالی به چگونگی تعیین خشکسالی بستگی دارد . با توجه به دقت کمتر و خطای بیشتر روش‌های آماری متداول در این پژوهش برای پیش بینی خشکسالی شهرستان شیراز از شبکه‌ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب (MATLAB) به عنوان یک روش کارآمد که نتایج شبیه سازی خشکسالی را بر اساس داده‌های واقعی بدست می‌آورد استفاده گردیده است .انجام پروژه متلب: تاکنون مدل-هایی که اثر ترکیبی الگوهای ارتباط از دور و عناصر اقلیمی را بر خشکسالی شیراز بررسی کنند توسعه نیافته است . در این پژوهش با استفاده از این الگوهای ارتباط از دور و برخی از عناصر اقلیمی به عنوان ورودی شبکه ی عصبی و مقادیر شاخص خشکسالی SPI که نمایش کمی خشکسالی می باشد به عنوان خروجی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردیده است . در ابتدا برای تحلیل ارتباط میان خشکسالی در مقیاس زمانی متفاوت با شاخص های اقلیمی و عناصر اقلیمی از روش همبستگی استفاده گردیده است .انجام پروژه متلب:همبستگی ها در سطح اطمینان ۹۵% مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره تاثیر این متغیرها تاٌیید گردید و مناسبترین متغیرها در مقیاس زمانی انتخاب شد . در مرحله بعدی با استفاده ازمدل شبکه‌های عصبی مصنوعی پس انتشار و رادیال بیس و متغیرهای چون شاخص های اقلیمی و عناصر اقلیمی موثر اقدام به پیش بینی خشکسالی‌های منطقه شیراز گردید . پیش بینی‌ها برای مقیاس زمانی ۱ و ۳ ماهه در حالت پیوسته و برای حالت گسسته ،پیش بینی فصلی زمستانه خشکسالی صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده در پیش بینی پیوسته ۱ و ۳ ماهه خشکسالی ، شاخص های اقلیمیNino 1+2 , Nino 3 ,Nino 4 , Nino 4/3 , SW monsoon و عناصر اقلیمی بیشنه دما ، کمینه دما ، بیشینه رطوبت نسبی ، کمینه رطوبت نسبی و بارش ، موجب بهبود نتایج مدل‌ها گردید.در پیش بینی فصل زمستان از میان شاخص های اقلیمی ،شاخص Nao زمستانه و عناصر اقلیمی بارش ، بیشینه رطوبت نسبی و بیشینه دما ، بهترین نتایج را با کمترین خطا و بیشترین ضریب همبستگی ارائه داده اند . 

252 views بار
تشخیص دود در تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

تشخیص دود در تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

تشخیص دود در تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر:سایت پروژه دانشجویی 

سایت پروژه دانشجویی :برای تشخیص سریع آتش باید در وهله اول دود متصاعد شده را تشخیص دهیم. در سیستم های کشف حریق، از سنسورهای شیمیایی وفتوالکتریک برای تشخیص دود استفاده می کنند که معضل اصلی آن محدود بودن به محیط است و در مکان های روباز عملکردی ندارد. در اینمقاله سعی بر معرفی روشی است که بتواند بر اساس پردازش تصویر بدست آمده از سیستم های نظارتی وجود دود در محیط را تشخیص داده وآن را به عنوان یک هشدار اعلام نماید. و این تحقیق در راستای برقراری امنیت بشر میباشد. در این مقاله از التهاب محیطی که در صورت وجود دود در فضا ایجاد